Het Bunker Museum IJmuiden is het museum van Stichting WN2000 - Beheer en Behoud Verdedigingswerken IJmuiden. Stichting WN2000 is tevens de organisator van de rondleidingen langs de kustbatterij Heerenduin (W.N. 81 - Marine Küsten Batterie Heerenduin) en luchtdoelbatterij Olmen (W.N. 82 - Schwere Flak Batterie Olmen).

De naam van de stichting is een samenvoeging van 'W.N.' en '2000'. W.N. is de afkorting van het Duitse woord voor weerstandskern (Widerstandsnest), dat werd gevolgd door een getal. 2000 is het jaar waarin het fundament werd gelegd van de uiteindelijk in 2003 officieel opgerichte stichting.

Het doel van de activiteiten van Stichting WN2000 is het publiek te informeren over de geschiedenis van de gemeente Velsen in de Tweede Wereldoorlog. Tevens adviseert de stichting gemeenten, overheid en onderzoeksbureaus bij bunkeronderzoek.

WN2000 richt zich met name op de Nederlandse en Duitse verdedigingswerken uit de periode 1940-1945. IJmuiden nam in de verdediging voortdurend een belangrijke positie in. In januari 1944 werd IJmuiden tot vesting verklaard en kreeg de naam Festung IJmuiden. Dit heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis zoals wij die middels onze activiteiten onder de aandacht brengen.
Algemene gegevens:
Stichting WN2000, Beheer en Behoud Verdedigingswerken IJmuiden
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34186400.
RSIN/Fiscaal nummer NL.8123.27.949.B.01
IBAN : NL40 RABO 0383 6887 52, t.n.v. Stichting WN2000, Velserbroek.
U kunt contact opnemen met Stichting WN2000 door middel van de contact pagina.

De Stichting WN2000 heeft de Culturele ANBI status. Dit houdt in dat u over uw gift een extra belastingaftrek kunt doen.

Klik om terug te keren naar de hoofdpagina