Als Algemeen Nut Beogende Instelling zijn wij wettelijk verplicht de volgende gegevens op onze website te publiceren:

Naam van de instelling: Stichting WN2000 – Beheer en Behoud Verdedigingswerken IJmuiden.

RSIN/Fiscaal nummer: 812327949.
Contactgegevens: E-mail info@bunkermuseum.nl,
Telefoonnummer 06-14 159 015.
Het postadres is een privéadres, dat we om privacy redenen slechts op aanvraag verstrekken. Op het bezoekadres (Badweg 38, IJmuiden) kan geen post worden bezorgd.

Doelstelling: Het doel van de activiteiten van Stichting WN2000 is het publiek te informeren over de geschiedenis van de gemeente Velsen in de Tweede Wereldoorlog. Tevens adviseert de stichting gemeenten, overheid en onderzoeksbureaus bij bunkeronderzoek.
WN2000 richt zich met name op de Nederlandse en Duitse verdedigingswerken uit de periode 1940-1945. IJmuiden nam in de verdediging voortdurend een belangrijke positie in. In januari 1944 werd IJmuiden tot vesting verklaard en kreeg de naam Festung IJmuiden. Dit heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis zoals wij die middels onze activiteiten onder de aandacht brengen.

Beleidsplan:
WN2000 Businessplan

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders:
Ryan Crapts – Voorzitter,

Michael van Roode – Secretaris,

Vera Kennis – Penningmeester.

Beloningsbeleid: De Stichting WN2000 heeft geen beloningsbeleid. Individueel beloningsbeleid past in de ogen van het stichtingsbestuur niet bij een stichting waarbij alle activiteiten worden uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
WN2000 jaarverslag 2018

WN2000 jaarverslag 2019

WN2000 jaarverslag 2020

Financiële verantwoording:
WN2000 jaarrekening 2016

Agenda

  • Geen evenementen