toegang reserveren

Via onderstaande links kunt u toegangsbewijzen kopen en daarmee een toegang slot (20 minuten) reserveren.

Voordat u reserveert willen we u vragen de volgende regels te lezen.

Richtlijnen voor je museumbezoek

Bekijk alvast deze belangrijke voorwaarden voor onze bezoekers. Deze en alle andere richtlijnen/voorwaarden kun je terugvinden in het protocol voor heropening musea.

 • Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24uur klachtenvrij zijn.
 • Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien er sprake is van een gezelschap.
 • Bezoekers zijn vooraf in bezit van een geldige (online) reservering met een geldig entreekaartje voor de dag
  en het tijdslot (vaststaande starttijd) waarop geboekt is. Het is vooralsnog niet mogelijk zonder reservering het museum te bezoeken.
 • Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
 • Groepsrondleidingen en groepsarrangementen vinden vooralsnog geen doorgang.
 • Schoolreisjes van kinderen onder de 12 jaar volgen het actuele advies van het RIVM, in overleg met veiligheidsregio en de betreffende basisschool.
 • Het maken van foto’s of video opnamen is (voorlopig) niet toegestaan.
 • Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
 • Volg altijd de hygiënemaatregelen. Mondkap verplicht en zelf meenemen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum.

Reserveren

Zo 20 Juni

Zo 4 Juli

Zo 18 Juli

Zo 1 Augustus

Zo 15 Augustus

Zo 5 September

Zo 19 September

Zo 3 Oktober

Zo 17 Oktober